Posts Tagged 'swf'

flashportfolio 3 av 5

Här visar jag hur man importerar bilder och hur man kontrollerar kvalitén… i photoshop, i de generella inställningarna i flash och per importerad fil.

…sedan visar jag hur man skapar och exporterar swf-filer från illustrator, hur man gör en enkel animation i flash, exporterar den och sedan importerar den i en annan flash-fil:

Annonser

Blädder-swf med indesign

Såhär enkelt kan du exportera din indesign-trycksak som blädder-swf för publicering på nätet!

Tänk bara på följande:

  • RGB-färgspace (indesign varnar dig annars)
  • Kontraster anpassat för skärmläsning
  • Typsnitt anpassat för skärmläsning
  • Upplösningen är låg på swf-en, jobba lågupplöst om du inte skall trycka också.
  • Använd färger som funkar på skärm (inte grön text på rött t.ex.)
  • Rätt typsnittsstorlek(grad) för skärmläsning
  • testa, testa, testa…