Posts Tagged 'page curl'

Blädder-swf med indesign

Såhär enkelt kan du exportera din indesign-trycksak som blädder-swf för publicering på nätet!

Tänk bara på följande:

  • RGB-färgspace (indesign varnar dig annars)
  • Kontraster anpassat för skärmläsning
  • Typsnitt anpassat för skärmläsning
  • Upplösningen är låg på swf-en, jobba lågupplöst om du inte skall trycka också.
  • Använd färger som funkar på skärm (inte grön text på rött t.ex.)
  • Rätt typsnittsstorlek(grad) för skärmläsning
  • testa, testa, testa…
Annonser