Posts Tagged 'mash-up'

Mediekommunikation…typ

Dagens lektion handlade till stor del om hur man gör för att publicera filer på ett enkelt sätt med hjälp av iWeb, flytta den publicerade mappen till public-foldern i dropbox och dela med sig av den publika länken med hjälp av en url-förkortnings-tjänst, t.ex. bit.ly

I PUNKTFORM:
1. skapa sajt i iWeb
2. dra in bilder (från finder eller iPhoto)
3. publicera lokalt
4. flytta filerna till public-mappen i dropbox
5. copy public link, korta ner, customisera och skicka till lars.berggren@malmo.mediegymnasiet.nu

I FILMFORM:
del ett:

del två:

Annonser

Mash-ups till en helt ny level…

Tag en film, säg star wars.

Klipp upp filmen i femtonsekunders scener

Låt vem som helst göra ”sin” version av scenen och ladda upp den.

då kan det se ut såhär:

Skynda, skynda, det finns fortfarande 110 scener som inte är upptagna =)

(cred@Johan Stenström för länken)