Posts Tagged 'interaktivitet'

flashportfolio, 4 av 5

Dagens uppgift går ut på att göra en enkel navigation som hoppar mellan frames i flash. Kolla här:

Annonser