Posts Tagged 'instruktionsfilm'

Inför torsdagens överlämning

Använd pdf eller keynote och gör en snygg överlämning imorgon.

Annonser

Mediekommunikation…typ

Dagens lektion handlade till stor del om hur man gör för att publicera filer på ett enkelt sätt med hjälp av iWeb, flytta den publicerade mappen till public-foldern i dropbox och dela med sig av den publika länken med hjälp av en url-förkortnings-tjänst, t.ex. bit.ly

I PUNKTFORM:
1. skapa sajt i iWeb
2. dra in bilder (från finder eller iPhoto)
3. publicera lokalt
4. flytta filerna till public-mappen i dropbox
5. copy public link, korta ner, customisera och skicka till lars.berggren@malmo.mediegymnasiet.nu

I FILMFORM:
del ett:

del två:

CMYK-a bilder från indesign

Hur vet man om en bild har cmyk-ats eller inte i indesign och vad gör man åt det? Det är ju på inga sätt så att man alltid vill cmyk-a bilder, det beror helt på tryckmetoden. Här är i alla fall en snabb och kort visning av hur man gör för att se alla länkade(links-fönstret) filer i dokumentet och använda preflight verktyget för att varna för t.ex. rgb-bilder. Jag visar också hur man öppnar och editerar en bild i photoshop, från indesign.

Bakgrundsfärg till text med character styles

Du vet hur det ser ut när man markerar text med en överstrykninsgpenna… Ja, så kanske formgivaren tänker ibland och vill ha en färgad ”låda” bakom texten. Om man inte vill sitta och pilla in en färgad låda bakom texten för hand, kan man använda indesigns character styles för att skapa en lite annorlunda understrykning, dvs. tjockare, i en annan färg och lite flyttad…

Magasinhygien, del 1: GRID

Vi analyserar och överför en grid, dvs. ett rutnät för formgivning från cover-storyn i ett magasin till ett malldokument i indesign.

Introsnack:

Skapa grid i malldokument:

Hooray an array!

Vi sjunker djupare och djupare ner i nördträsket med ännu lite mer kod-exempel att använda i sex och samlevnads-projektet. Denna gång har vi tittat lite på Arrayer, dvs. en variabel med en rad av värden som är avdelade med kommatecken. Arrayer är bra att använda om man vill spara och hämta många olika värden på ett ställe(från ett variabel-namn). Motsatsordet till engelskans ”array” är ”disarray”. Det betyder oordning. Bara det är ju en god anledning att kolla lite närmare…

Lite allmänt om Arrayer:

En tillämpning där värden samlas in och läses av:

Dragreglage

Här är en film som beskriver hur man gör ett dragreglage av två movieclip som ligger i ett tredje. Reglaget skickar en variabel mellan ett och tio till ett textfält och begränsas av ett ”spår”…

Fla-filen kan du dropboxa ner här: