Posts Tagged 'indesign'

Indesign kvalitetskontroll, package och pdf-export

Här visar jag hur man kan felkontrollera en indesignfil med preflight och links-fönstret, uppdatera en bild med fel, packetera filerna för överföring till en annan dator samt hur man exporterar en pdf.

Annonser

indesign basics

Indesignträningen från igår där jag gick igenom följande:

 • Definiera dokumentet (a4, stående, uppslag, facing pages)
 • Modifiera marginaler och spalter
 • Skapa uppslag (no page-shuffle)
 • Förklara indesigns datastrukt
 • Montera bild, Display Performance
 • Montera text (alternativ…)
 • Flöda texten (död åt klipp och klistra)
 • Förhandsgranska (W)
 • Vinjettering (text wrap)

Del 1:

Del 2:

 

indesigna lite mera…

Här kollar vi på hur man använder Character styles, hur man monterar en bild, en text och hur man kan få linjerad text med baslinjeraster.

del 1:

del2:

indesign mallsida och paginering

Vi kollar på grunderna i indesign, dvs. hur man gör en mallsida och lägger till paginering samt anger dokumentformat och kollumner/marginaler.

uppgift ett är att skapa ett dokument i indesign med:

 • paginering i ”A-master”
 • 8-sidor
 • mallen ”none” på förstasidan(dvs. ingen paginering)

CMYK-a bilder från indesign

Hur vet man om en bild har cmyk-ats eller inte i indesign och vad gör man åt det? Det är ju på inga sätt så att man alltid vill cmyk-a bilder, det beror helt på tryckmetoden. Här är i alla fall en snabb och kort visning av hur man gör för att se alla länkade(links-fönstret) filer i dokumentet och använda preflight verktyget för att varna för t.ex. rgb-bilder. Jag visar också hur man öppnar och editerar en bild i photoshop, från indesign.

Bakgrundsfärg till text med character styles

Du vet hur det ser ut när man markerar text med en överstrykninsgpenna… Ja, så kanske formgivaren tänker ibland och vill ha en färgad ”låda” bakom texten. Om man inte vill sitta och pilla in en färgad låda bakom texten för hand, kan man använda indesigns character styles för att skapa en lite annorlunda understrykning, dvs. tjockare, i en annan färg och lite flyttad…

Preflight, package, brevlådemapp, book

När man skall sätta ihop vad många originalare har skapat i indesign använder man en s.k. book. För att detta skall fungera måste alla som är med i projektet samla sina filer från indesigndokumentet i en mapp genom att man gör en s.k. package. Det är dessutom väldigt bra om filerna i dokumentet är anpassade för tryckeriet. Om tryckaren bara vill ha CMYKade färger och bilder, så är det bra om man ställer in preflighten därefter. Varje sida/uppslag flyttas sedan till den originalare som gör slutpublikationen. Här visar jag hur det fungerar.