Posts Tagged 'dropbox'

Mediekommunikation…typ

Dagens lektion handlade till stor del om hur man gör för att publicera filer på ett enkelt sätt med hjälp av iWeb, flytta den publicerade mappen till public-foldern i dropbox och dela med sig av den publika länken med hjälp av en url-förkortnings-tjänst, t.ex. bit.ly

I PUNKTFORM:
1. skapa sajt i iWeb
2. dra in bilder (från finder eller iPhoto)
3. publicera lokalt
4. flytta filerna till public-mappen i dropbox
5. copy public link, korta ner, customisera och skicka till lars.berggren@malmo.mediegymnasiet.nu

I FILMFORM:
del ett:

del två:

Annonser

Dragreglage

Här är en film som beskriver hur man gör ett dragreglage av två movieclip som ligger i ett tredje. Reglaget skickar en variabel mellan ett och tio till ett textfält och begränsas av ett ”spår”…

Fla-filen kan du dropboxa ner här:

Html-design med tabeller

Tabelldesign är varken det hetaste eller senaste, men det används faktiskt fortfarande när man skall visa just tabell-data. Då är det allra bäst. Innan vi började använda lager och annat i webbdesign jobbade man med att bygga designen med hjälp av tabeller och det skall vi prova på nu! Jag har lagt upp en fil i min dropbox som du kan ladda ner för att kolla hur man göra för att:

  • kommentera sin kod (för du själv och andra lättare skall hitta i den)
  • bygga tabeller med celler över flera kolumner
  • lägga till bakgrundsbild i tabellen
  • fixa till bredder och höjder på celler & tabeller
  • vertikal och horisontell linjering(valign & align)
  • lite andra tips & trix

Dagens uppgift är att göra en sida med en tabell som har en bakgrundsbild, en header med bild, meny & innehållssida och en footer. Se exempel här!

Och här kan du ladda ner alltihop i en zippad fil!