Archive for the 'Olika barn leka bäst – v.48-50' Category

Feta page-curls i indesign

Man kan ju lägga på transitions som t.ex. page curl i indesign cs4, men det ser ju inte så fräsigt ut om man inte lägger till lite skuggor och blänk! Det är det vi skall titta på nu. Vi skall dessutom kolla lite närmare på en bugg och rätta till den.

Annonser

baslinjeraster i indesign cs4

Såhär kan du styra textblockens baslinjer med hjälp av baslinje-raster:

Blädder-swf med indesign

Såhär enkelt kan du exportera din indesign-trycksak som blädder-swf för publicering på nätet!

Tänk bara på följande:

  • RGB-färgspace (indesign varnar dig annars)
  • Kontraster anpassat för skärmläsning
  • Typsnitt anpassat för skärmläsning
  • Upplösningen är låg på swf-en, jobba lågupplöst om du inte skall trycka också.
  • Använd färger som funkar på skärm (inte grön text på rött t.ex.)
  • Rätt typsnittsstorlek(grad) för skärmläsning
  • testa, testa, testa…